KVALITET
Fjällbröd är idag certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO FSSC 22000.
Utöver certifieringen genomförs årligen externa audits av våra kunder.